Kontakt

Namn: Torsten Jeppsson
Telefon: 040-423065
Adress: Stävievägen 125-2
235 91 Vellinge
Maila oss

Vägbeskrivning:

Från Malmö, följ skyltar mot Trelleborg, Vellinge (E6) Kör mot Räng avfart nummer 6, sväng höger in på Rängs byväg, sväng vänster in på Stävievägen tills ni når en fyrvägskorsning efter ca 1 km sväng höger in till Almnäs Gård.

Mailadress: almnas.gard@hotmail.com