Afrikanska dvärggetter

Dvärgget

Den Afrikanska dvärggeten ska vara kompakt byggd med korta ben. Favorit födan är sly och bark men de gillar även luzern, hö, havre m.m. De ska även ha mineraler och på sommaren är det viktigt med saltet (saltsten) Dvärggeten har en tendens att bli mycket fet. Det är en egenskap som är mycket positiv i dess hemland men inte alltid så bra här hemma. Om geten lägger på sig för mycket så kan man i en eller ett par månader utfodra enbart på grenar och enris. Den Afrikanska Dvärggeten blir inte mycket högre än sin ca 45 cm. Tyvärr så korsas den allt för ofta med Svensk lantras. Var därför alltid noga med att vid inköp av er lilla dvärgget verkligen få se föräldrar paret!

Historik

Tamgeten härstammar från Besoargeten, arten lever vid östra medelhavsområdet och i västra Asien. Ofta kallad Stenbock vilket är fel, dessa är två helt skilda arter. De flesta av dessa vilda getpopulationer anses numera vara uppblandad med tamgetter. Med kristendomens införande kom geten i vanrykte, eftersom geten och framförallt bocken dyrkades som fruktbarhetssymboler i den tidigare religionen. Bockarnas starka brunst stämplade dom som ”kättjans och djävulens” symboler. I Asien och Afrika har geten störst betydelse som köttproducent. I många länder är getköttet det viktigaste köttet. Framförallt där nötkreaturen betraktas som heliga!

Egenskaper

Geten är i jämförelse med t ex. kossor och får, dåliga markbetesdjur. De betar ”högt” där det finns möjlighet. Passionen är löv från träd, buskar och grannens tulpaner. Dessutom reagerar geten starkare än övriga betesdjur på sin spillning, vilket innebär att dom gärna vill beta på nya marker. Getter trivs för övrigt bäst med att få gå ”lösa” det gör dom snälla och lugna