Belted galloway

beltedBelted Galloway är en härdig köttras från Gallowaydistriktet i sydvästra Skottland. Rasens ursprung tros komma från de hornlösa djur som vikingarna förde med sig till Skottland. Under 1700-talet hade skottarna handels- utbyte med Holland och därifrån togs tjurar av rasen Lakevelderer vilka har det karakteristiska bältet som senare kommer att bli Belted Galloways kännetecken.
Rasen är naturligt hornlös och det markerade bältet är också dominant. Förutom svarta djur finns också dun och röda. Historiskt har skottarna aldrig stallat in dessa djur som under århundradena har utvecklat en dubbel päls med underull som håller djuret varmt och en raggigare päls över som håller undan fukt och väta. Korna är långlivade och kända för att producera levande kalvar långt upp i åldern. Kalvningarna är mycket lätta och typiskt är att kalven står upp och diar inom en halvtimma. Korna har mycket goda moders- egenskaper och har oftast god tillgång på mjölk.

Belted galloway

 

Belted galloway